بروکر های منتخب

به دنبال کارگزار فارکس خوب و قابل اطمینان هستید؟

در اینجا بروکرهایی که خدمات خوبی برای تریدرهای فارکس ارائه می‌دهند را به شما معرفی می‌کنیم.

برای راهنمایی بیشتر با پشتیبان این دپارتمان در تماس باشید.

بروکر
نوع اکانت ها
حداقل واریز
حداکثر اهرم
کمیسیون
پلتفرم
رگوله
IronFX
آیرون اف ایکس
Fixed
Trex
Cent
Floating
STP/ECN
Fixed VIP
Fixed Zero
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
1:1000
1:200
1:1000
1:1000
1:200
1:1000
1:500
0 $
متغیر
متغیر
0 $
0 $
0 $
متغیر
MT4
WebTrader
FCA
CYSEC
Bermuda
Alpari
آلپاری
Nano.MT4
Standard.MT4
Standard.MT5
ECN.MT4
Pro.ECN.MT4
ECN.MT5
0 $
20 $
100 $
300 $
500 $
500 $
1:500
1:1000
1:1000
1:3000
1:3000
1:3000
0 $
0 $
0 $
0 $
3.2 $ در هر لات
3.2 $ در هر لات
MT4
MT5
FSA
Inveslo
اینوسلو
Standard
ECN Platinium
ECN Classic
Premium diamond
100 $
500 $
250 $
20,000 $
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
0 $
6 $ در هر لات
0 $
0 $
MT4
Financial Commission
AMarkets
آ مارکتس
Standard
ECN
Fixed
100 $
200 $
100 $
1:3000
1:3000
1:3000
0 $
5 $ در هر لات
0 $
MT4
MT5
FSA
Financial Commission
SuperForex
سوپر فارکس
ECN Standard
ECN Standard-Mini
STP Standard
STP No Spread
STP Micro Cent
Profi STP
100 $
5 $
5 $
50 $
1 $
500 $
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:3000
0 تا 10 $ در هر لات
0 $
0 $
0 $
1.1 $ در هر لات
0.85 $ در هر لات
MT4
FSC
Forex Chief
فارکس چیف
DirectFX
Classic+
DirectFX pamm
Classic+ pamm
DirectFX Cent
Classic+ Cent
10 $
10 $
10 $
10 $
10 $
10 $
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1.5 $ در هر لات
0 $
1.5 $ در هر لات
0 $
1.5 $ در هر لات
0 $
MT4
MT5
DirectFX
VFSC
Errante
ارانته
ECN Standard
ECN Premium
ECN VIP
Tailor Made
50 $
1,000 $
5,000 $
15,000 $
1:500
1:500
1:500
1:500
0 $
0 $
3 $ در هر لات
3 $ در هر لات
MT4
MT5
CYSEC
FSA
FXChoice
اف ایکس چویس
Optimum
Classic
Pro
10 $
100 $
100 $
1:1000
1:200
1:200
0 $
0 $
3.5 $ در هر لات
MT4
MT5
IFSC
InGot Brokers
این گات
ECN
Prime (VIP)
Professional
100 $
25000 $
100 $
1:500
1:500
1:500
5 $ در هر لات
5 $ در هر لات
0 $
MT4
MT5
ASIC
CMS Prime
سی ام اس پرایم
Standard
Premium
ECN
500 $
10,000 $
20,000 $
1:500
1:300
1:200
0 $
0 $
6 $ در هر لات
MT4
MT5
Saint Vincent
FSC
Unicorn
یونیکورن
Standard
ECN
ECN Pro
10 $
100 $
1,000 $
1:1000
1:500
1:400
0 $
3.5 $ در هر لات
4.5 $ در هر لات
MT5
ASIC
NFA
Saint Vincent
Trade Kit
ترید کیت
ECN/MT5
Pro ECN/MT4
1 $
250 $
1:1000
1:1000
0 $
1 $ در هر لات
MT4
MT5
Vanuatu
VFSC
Hycm
اچ وای سی ام
Fixed
Classic
RAW
100 $
100 $
200 $
1:500
1:500
1:500
0 $
0 $
4 $ در هر طرف
MT4
MT5
HYTrader
FCA & DIFC
CYSEC
SIMA
Saint vincent
Orbex
اربکس
Starter
Premium
Ultimate
100 $
500 $
25000 $
1:500
1:500
1:500
0 $
8 $ در هر لات
5 $ در هر لات
MT4
Fix API
CYSEC
NYX Brooker
ان وای ایکس بروکر
ECN
Pro NYX
CENT
ECN VIP
Pro VIP
CUSTOM
Pro Special
300 $
300 $
5 $
2000 $
2000 $
توافقی
1000 $
1:300
1:300
1:500
1:300
1:300
1:2000
1:500
0 $
3 $ در هر لات
0 $
6 $ در هر لات
3 $ در هر لات
قابل مذاکره
3 $ در هر لات
MT5
-
JustForex
جاست فارکس
Standard
Pro
Raw Spread
Standard Cent
1 $
100 $
100 $
1 $
1:3000
1:3000
1:3000
1:3000
0 $
0 $
3 $ در هر لات
0 $
MT4
MT5
-
DeltaFX
دلتا اف ایکس
Standard
ECN
Nano
Fix Spread
50 $
200 $
10 $
100 $
1:400
1:200
1:1000
1:400
0 $
متغیر
0 $
متغیر
MT4
Financial Commission
LiteFinance
لایت فایننس
ECN
Classic
50 $
50 $
1:1000
1:1000
0.25 $ در هر لات
0 $
MT4
MT5
Marshall islands rules
IFC Markets
آی اف سی مارکتس
Standard
Micro
PAMM
Beginner
1000 $
1 $
100 $
1 $
1:200
1:400
1:200
1:400
فقط روی سهام ها
فقط روی سهام ها
فقط روی سهام ها
فقط روی سهام ها
MT4
MT5
Nettradex
IFC
OPO Finance
اوپو فایننس
Standard
ECN
Social Trade
ECN Pro
100 $
100 $
200 $
5000 $
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
0 $
متغیر
0 $
متغیر
MT4
MT5
Web Terminal Trading
Financial Commission
Fibo Group
فیبو گروپ
Cent
Fixed
MT4 NDD
MT5 NDD
cTrader NDD
0 $
50 $
50 $
50 $
50 $
1:1000
1:200
1:400
1:400
1:400
0 $
0 $
0.003 % از هر معامله
0.003 % از هر معامله
0.003 % از هر معامله
MT4
MT5
cTrader
BaFin
FCA
CYSEC
FSC
DeltaFX
گرند کپیتال
Standard
ECN Prime
Micro
Crypto
100 $
500 $
10 $
100 $
1:500
1:100
1:500
1:3
0 $
5 $ در هر لات
0 $
متغیر
MT4
MT5
WebTrader
Financial Commission