10 الگوی پرایس اکشن که حتما باید بشناسید | قسمت اول

10 الگوی پرایس اکشن که حتما باید بشناسید
استفاده از الگوهای پرایس اکشن در بین تریدرها محبوبیت زیادی دارد و برای تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده هستند. در مطلب حاضر 10 مورد از پر استفاده ترین و رایج ترین الگوهای پرایس اکشن را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

10 الگوی پرایس اکشن که حتما باید آنها را بشناسيد

هر فردی که می‌خواهد با استفاده از این روش اقدام به تحليل نمودار هر بازاری (سهام٬ فارکس٬ کالا و…) کند باید الگوهای پرایس اکشن را بشناسد. در غير این صورت به طور قطع کار سختی در پيش خواهد داشت. در این مطلب قصد داریم 10 الگوی پرایس اکشن که باید حتما آنها را بشناسيد نشان داده و چگونگی ترید کردن بر اساس آنها را نيز بیان کنیم.

 

1- الگوی پرایس اکشن Reversal Bar

الگوی پرایس اکشن Reversal Bar

چه شکلی است؟

نوع صعودی این الگو (مانند تصویر بالا) ابتدا به زیر Low کندل قبلی می رود و سپس بالاتر از Low کندل قبلی بسته خواهد شد. (Bullish Reversal Bar)

نوع نزولی این الگو دقيقا برعکس حالت صعودی آن است. در واقع کندل ابتدا بالاتر از High کندل قبلی رفته و سپس پایين تر High کندل قبلی بسته می شود. (Bearish Reversal Bar)

 

به چه معناست؟

در حالت صعودی٬ بازار در زیر Low کندل قبلی حمایت خوبی پيدا ميکند . این حمایت به قدر کافی قوی است تا قيمت را بالاتر برده و باعث شود که بالای Low کندل قبلی بسته شود. این اولين نشانه از احتمال حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود.

اما برای حالت نزولی٬ بازار سطح مقاومتی قدرتمندی را بالا High کندل قبلی در مقابل خود ميبيند. علاوه بر این٬ مقاومت مذکور به حدی قوی است که باعث عقب کشيدن خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان می شود. به شکلی که قيمت پایين تر از High کندل قبلی بسته می شود.

 

چگونه بر اساس این الگو ترید کنيم؟

در یک روند صعودی٬ در بالای الگوی Bullish Reversal Bar اقدام به خرید خواهيم کرد.

در یک روند نزولی٬ در پایين الگوی Bearish Reversal Bar اقدام به فروش خواهيم کرد.

مثال الگوی پرایس اکشن Reversal Bar
مثال الگوی پرایس اکشن Reversal Bar

2- الگوی پرایس اکشن Key Reversal Bar

الگوی پرایس اکشن Key Reversal Bar

چه شکلی است؟

این الگو به لحاظ ساختاری دارای نشانه های واضح تری از حالت بازگشتی می باشد.

در نوع صعودی این الگو٬ کندل دوم که صعودی می باشد از زیر Low کندل قبلی باز شده و بالاتر از High کندل قبلی بسته می‌شود. (Bullish Key Reversal Bar)

در نوع نزولی اما جریان برعکس خواهد بود. کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبلی باز می شود و پایين Low کندل قبلی بسته می شود. (Bearish Key Reversal Bar)

در واقع الگو با وقوع یک گپ قيمتی شکل می گيرد. به دليل اینکه گپ در نمودارهای Intraday (مثل 1 ساعته٬ 4 ساعته و …) کمتر اتفاق می افتد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar در تایم فریم روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند.

 

به چه معناست؟

وقتی که یک گپ به سمت پایين باز می شود، نشان دهنده قدرت فروشندگان است. هنگامی که بازار چنين حرکت قوی نزولی را مردود ميداند و قيمت را به بالا باز می گرداند٬ ممکن است تمایلات بازار (Sentiments Market) به حالت صعودی تغيير کرده باشد.

در سمت مقابل٬ وقتی که بازار با قدرت خریداران با یک گپ به سمت بالا باز شده ولی با یک مقاومت مستحکم روبرو می شود و به سمت پایين حرکت می کند نشان می دهد که تمایلات بازار احتمالا گرایش بيشتری به سمت نزول پيدا کرده است.

بنابراین در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار نيز هست. این مورد را به یاد داشته باشيد.

 

چگونه بر اساس این الگو ترید کنيم؟

در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید می کنيم. در صورتی که مطمئن نيستيد، می توانيد صبر کنيد و در بالای قيمت بسته شدن کندل دوم مربوط به این الگو اقدام به خرید کنيد.

در پایين الگوی Bearish Key Reversal Bar اقدام به فروش می کنيم​. اگر در مورد این الگو نيز مردد هستيد، می تواند صبر کرده و در پایين قيمت بسته شدن کندل دوم مربوط به این الگو اقدام به فروش کنيد.

مثال الگوی پرایس اکشن Key Reversal Bar
مثال الگوی پرایس اکشن Key Reversal Bar

 

3- الگوی پر‌ایس اکشن Exhaustion Bar

الگوی پرایس اکشن Exhaustion Bar

چه شکلی است؟

الگوی صعودی Bar Exhaustion با یک گپ نزولی باز می شود ولی با قدرت زیادی بالا آمده و در نزدیکی High خود بسته می شود. (Bullish Exhaustion Bar)

الگوی نزولی Bar Exhaustion با یک گپ صعودی باز شده ولی این بار با قدرت زیادی به سمت پایين نزول می کند و در نزدیکی Low خود بسته می شود. (Bearish Exhaustion Bar)

 

در هر دو حالت٬ گپ بوجود آمده پرنشده باقی می ماند. به علاوه حجم معاملات در زمان وقوع این الگوی پرایس اکشن افزایش خواهد یافت.

 

به چه معناست؟

نام این الگو به نوعی بيانگر اتفاقاتی است که رخ می دهند. در واقع هنگامی که گروهی بازار را در دست دارندT بعد از مدتی خسته شده و توان خود را از دست می دهند. بنابراین گروه مقابل وارد عمل شده و قدرت را در دست می گيرد. هنگامی که فروشندگان خسته می شوندT خریداران وارد بازار شده و ابتکار عمل را بدست می گيرند. مشخصا وقتی که خریداران خسته شوندT این فروشندگان خواهند بود که قدرت را در بازار به دست می گيرند.

 

چگونه بر اساس این الگو ترید کنيم؟

بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید می کنيم.

پایين الگوی Bearish Exhaustion Bar اقدام به فروش می کنيم.

مثال الگوی پرایس اکشن Exhaustion Bar
مثال الگوی پرایس اکشن Exhaustion Bar

4- الگوی پرایس اکشن Pin Bar

الگوی پرایس اکشن Pin Bar

چه شکلی است؟

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (با تلفظ ایتاليایی پينوکيو) می باشد. حالا چرا اسم پينوکيو را برا این الگو انتخاب کرده اند؟ چون شکل ظاهری آن مانند دماغ پينوکيو دراز است. خنده دار است!نه؟! این الگو یک سایه بلند و واضح دارد. در نوع صعودی این الگو٬ سایه بلند را در پایين کندل داریم. ولی در حالت نزولی٬ سایه کندل در بالای آن قرار دارد

 

به چه معناست؟

“مارتين پرینگ” در مورد این الگو پرایس اکشن می گوید: “Bar Pin مانند پينوکيو دروغگوست”.

این الگو با استفاده از سایه های بلند خودش به شکل موقت یک سطح حمایت یا مقاومت را می شکند و در واقع تریدرها را فریب می دهد تا در جهت اشتباه وارد بازار شوند. این تریدرها اکنون در تله افتاده اند و اگر متوجه نشوند و از این معامله اشتباه فرار نکنند، قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت درست اقدام به معامله کرده اند.

 

چگونه بر اساس این الگو ترید کنيم؟

بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک حمایت قوی مردود شده است اقدام به خرید می کنيم.

زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده است اقدام به فروش می کنيم.

 

مثال الگوی پرایس اکشن Pin Bar
مثال الگوی پرایس اکشن Pin Bar

5- الگوی پرایس اکشن Two­-Bar Reversal

الگوی پرایس اکشن Two­-Bar Reversal

چه شکلی است؟

این الگو توسط دو کندل قوی که در جهت مخالف یکدیگر بسته شده اند تشکيل می شود.

نوع صعودی این الگو٬ ترکيبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) تشکيل می شود. (Bullish Two­-Bar Reversal)

نوع نزولی این الگو کاملا متضاد حالت صعودی آن است. یعنی کندل صعودی در ابتدا می آید و بعد از آن کندل نزولی ظاهر می شود. (Bearish Two-­Bar Reversal)

 

به چه معناست؟

این الگوی پرایس اکشن مانند سایر الگوهای بازگشتی است. وقتی فشار خرید روی سطح حمایتی زیاد باشد، مسلما وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two­-Bar Reversal محتمل خواهد بود. در حالت عکس و وجود فشار فروش روی سطوح مقاومتی نيز احتمال پدید آمدن الگوهایی مثل Bearish Two-­Bar Reversal دور از ذهن نخواهد بود.

 

چگونه بر اساس این الگو ترید کنيم؟

بالای High الگوی Bullish Two­-Bar Reversal اقدام به خرید می کنيم.

پایين Low الگوی Bearish Two­-Bar Reversal اقدام به فروش می کنيم.

مثال الگوی پرایس اکشن Two­-Bar Reversal
مثال الگوی پرایس اکشن Two­-Bar Reversal

ادامه این مطلب را می توانید در مقاله 10 الگوی پرایس اکشن که حتما باید بشناسید | قسمت دوم مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *